Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• potrivit unui comunicat al Cancelariei Sf â ntului Sinod, slujbele se oficiaz ă f ă r ă participarea publicului • credincio ş ii vor p ă stra leg ă tura cu duhovnicul prin telefon • singurele slujbe la care pot participa maximum 8 persoane sunt botezul, cununia ş i înmorm â ntarea • preo ţ ii...
Citeste mai multe...
• Cancelaria Sfântului Sinod al BOR a îndemnat parohiile şi mănăstirile din toată ţara să ţină slujbe doar în aer liber, în faţa bisericilor, iar credincioşii să păstreze distanţa de minimum un metru între ei • pentru prima dată, preoţii nu mai merg de Paşti pe la casele credincioşilor • preoţii...
Citeste mai multe...