Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Iacob este numit “fratele Domnului” în Noul Testament (Gal. 1, 9) pentru că a fost fiul Dreptului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Biserica ne învaţă să-l numim văr al Lui Hristos şi nu frate, pentru că Mântuitorul S-a născut în chip minunat, pe cale supranaturală, deci nu a fost rodul...
Citeste mai multe...
Sfântul Apostol Iacob a fost fratele Sfântului Apostol Matei - vameşul şi evanghelistul - iar tatăl lor se numea Alfeu. A fost unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos şi a propovăduit Cuvântul Evangheliei în sudul Palestinei şi în Egipt. Urmare a propovăduirii sale, mulţi păgâni au...
Citeste mai multe...
Sfântul Apostol lacob, fratele Sfântului loan Evanghelistul, a fost unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Atât Apostolul Iacob cât şi fratele său şi-au părăsit tatăl, pe Zevedeu, precum şi îndeletnicirea de pescar, pentru a-L urma pe Domnul Hristos. Sfintele Evanghelii amintesc...
Citeste mai multe...