Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• 26 de pictori, sculptori, designeri şi tapiseri, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Brăila şi-au expus creaţiile la Galeriile de Artă • artiştii un păstrat un moment de reculegere pentru regretatul Radu Pencea, trecut la cele veşnice pe 29 august • “Fiecare expozant este...
Citeste mai multe...
* ace ș tia sunt: Carmen Tep ș an, Ana Maria Negar ă , Florin Strejac ș i Florin Vîlceanu * Simpozionul de Sculptur ă Monumental ă “Nic ă petre”, edi ț ia a lll-a, se va desf ăș ura la Br ă ila în perioada 6 august –15 septembrie 2018 Miercuri, 11 iulie 2018, la Muzeul Brăilei “Carol I” - Centrul...
Citeste mai multe...
Găsirea locului perfect pentru cele şapte lucrări rezultate în urma primei ediţii a Simpozionului internaţional de sculptură monumentală "Nicăpetre". Aceasta este una dintre frământările cele mai recente ale conducerii administraţiei brăilene. Iniţial, s-a vehiculat ideea de a poziţiona statuile în...
Citeste mai multe...
Nori de praf învăluie, zilele acestea, curtea fostului Liceu de Chimie, actualul Colegiu Tehnic "C.C. Neniţescu" de pe Şos. Buzăului. Iar din praf răzbat vuiete de polizor electric şi se aud lovituri de ciocan în daltă. Tabăra de sculptură a prins avânt puternic, viitoarele opere de artă iţindu-şi...
Citeste mai multe...