Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* vineri, 21 mai, br ă ilenii sunt chema ț i la marea s ă rb ă toare a "Sfin ț ilor Împ ă ra ț i Constantin ș i Elena" * cu o istorie de peste un secol ș i jum ă tate, biserica p ă storit ă de preotul paroh Traian Maz ă re, de pe Strada Ș colilor, s-a îmbr ă cat acum în straie de s ă rb ă toare *...
Citeste mai multe...
* credincio ș ii trebuie s ă poarte masc ă de protec ț ie ș i s ă respecte indica ț iile jandarmilor Jandarmii brăileni vor asigura, vineri, 7 mai, ordinea publică la Biserica "Buna Vestire" (Biserica Greacă) din Centrul Vechi al Brăilei, cu ocazia manifestărilor religioase prilejuite de marea...
Citeste mai multe...
* ieri, ș ase preo ț i br ă ileni, în frunte cu preotul protopop Mircea B ă ncil ă , au oficiat o slujb ă de binecuvântare pe Faleza Dun ă rii, cu prilejul s ă rb ă torii Bobotezei * au fost prezen ț i câteva sute de br ă ileni, primarul Br ă ilei, Marian Dragomir, pre ș edintele CJ Francisk...
Citeste mai multe...
• ieri, de la prima oră a dimineţii, credincioşii s-au aşezat la coadă, ca să se roage icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Cuvioase Parascheva, brodată cu fir de aur • relicva sfântă, lucrată în anul 1892, a fost aşezată la loc de cinste în faţa sfântului lăcaş • strada Mihai Bravu a fost blocată...
Citeste mai multe...
• î n toate bisericile Eparhiei Dunării de Jos au fost organizate evenimente liturghice şi misionare speciale • ierarhul Dunării de Jos a săvârşit o slujbă de pomenire pentru ierarhii trecuţi la cele veşnice şi pentru jurnalistul şi omul de cultură Radu Macovei, prohodit, ieri, în Biserica “Sf...
Citeste mai multe...

Pagini