Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* fost ministru al Culturii în Guvernul tehnocrat Dacian Ciolo ș , senatorul USR Vlad Alexandrescu a vizitat, recent, Br ă ila * acesta s-a ar ă tat fascinat de patrimoniul cultural al ora ș ului nostru, de speciile de arbori seculari de aici, dar ș i îngrijorat de starea precar ă a unora dintre cl...
Citeste mai multe...