Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* dup ă un an de inactivitate, Federa ț ia Român ă de Baschet î ș i reia activitatea competi ț ional ă la nivelul copiilor ș i juniorilor * Cuza Pirates Br ă ila are 4 echipe înscrise în campionatele na ț ionale, U13, U14, U16 ș i U18 După un an de zile în care au tot sperat că se vor relua...
Citeste mai multe...