Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De la începutul lunii octombrie 2020, ziarul “Obiectiv – Vocea Br ă ilei” a ini ț iat o nou ă rubric ă , “Vorbe din Duh”, menit ă s ă ne fac ă pentru o clip ă s ă ne oprim! S ă ne oprim, s ă ne lini ș tim ș i s ă reflect ă m la ce este Via ț a, ce este Adev ă rul, care este Calea. Am început astfel...
Citeste mai multe...
În partea aceea din noi în care este liniște orice s-ar întâmpla, ne putem încrede. Este ușor de găsit. Dă-ți liniște, și lasă acea parte să vină peste tine, cu o certitudine lină și fermă precum încremenirea timpului. În această certitudine liniștită, nimic nu se schimbă, totul curge așa cum...
Citeste mai multe...