Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în anul 2020, Casa de Ajutor Reciproc a clerului și salariaților din Eparhia Dunării de Jos a ajutat familiile cu mulți copii, pe bolnavi și pe cei cu decese în familie * 125 de persoane din Brăila și Galați au beneficiat, anul trecut, de ajutoarele oferite de CAR Bilan ț al activit ăț ii Casei...
Citeste mai multe...
* vor mai fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc ș i personalul cheie pentru func ț ionarea institu ț iilor statului * vaccinarea va fi voluntar ă , pe baza listelor completate de preo ț i * pe de alt ă parte, ierarhul Dun ă rii de Jos s-a exprimat, mar ț i sear ă , în favoarea vaccin ă...
Citeste mai multe...
* autorit ă ț ile din jude ț ul Boto ș ani vor cere sprijinul preo ț ilor pentru a-i convinge pe credincio ș i s ă se vaccineze împotriva COVID, a anun ț at ș efa Direc ț iei jude ț ene de S ă n ă tate Public ă Șefa DSP Botoșani, medicul Monica Adăscăliței, a declarat marți că influența preoților...
Citeste mai multe...
• duminica trecută, ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a oficiat Sfânta Litrughie la Catedrala Arhiepiscopală şi a hirotesit în treapta de duhovnici patru preoţi, doi pentru Brăila şi doi pentru Galaţi • părintele Cristian Ciprian Bocioagă a fost numit duhovnic la Centrul de Detenţie...
Citeste mai multe...
• după ce, săptămâna trecută, 40 de preoţi şi credincioşi din Însurăţei şi satele din împrejurimi au donat sânge pentru semenii lor, marţi, 22 septembrie, a venit rândul preoţilor şi enoriaşilor de la Făurei să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină • în august, 40 de donatori de la...
Citeste mai multe...
* potrivit Centrului Eparhial, până la data de 1 iulie 2020, preoții, monahii și credincioșii Arhiepiscopiei Dunării de Jos au ajutat peste 40.000 de oameni din județele Brăila și Galați Bilanț rodnic pentru sutele de preoți și miile de credincioși din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, care,...
Citeste mai multe...
* preoții și familiile acestora au primit suma totală de 32.600 lei, provenită din Fondul „Păstorul cel Bun” și CAR Cler * în săptămâna 4-10 mai 2020, Arhiepiscopia Dunării de Jos a oferit ajutoare de 169.502 lei pentru 1.375 de persoane Dovadă de omenie și de solidaritate creștină față de preoții...
Citeste mai multe...
Brăilenii au primit lumina Învierii de la preoți, voluntari, dar și de la polițiștii sau jandarmii care au avut ca principală misiune să se asigure că se respectă ordonanțele militare referitoare la distanțarea socială pe perioada pandemiei de coronavirus. În jurul orei 21.00, zeci de preoți s-au...
Citeste mai multe...

Pagini