Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* copiii au intrat în posesia premiilor oferite, printre care se num ă r ă biciclete, role, skateboard-uri, juc ă rii ș i torturi * lucr ă rile câ ș tig ă toare vor fi reunite în cadrul unei expozi ț ii * primarul Marian Dragomir, pre ș edintele CJ Francisk Chiriac, europarlamentarul PSD Mihai...
Citeste mai multe...
* în urma juriz ă rii concursului organizat de Asocia ț ia “Pentru Adev ă r” ș i cotidianul “Obiectiv”, s-au acordat 9 premii, 8 premii speciale ș i 9 men ț iuni speciale * biciclete, role, skateboard-uri, mobilier pentru copii, juc ă rii ș i dulciuri, acestea sunt premiile oferite de organizatori...
Citeste mai multe...
* evenimentul a avut loc s ă pt ă mâna trecut ă , la Teatrul “Maria Filotii” * ș ase liceeni au dovedit c ă st ă pânesc cel mai bine no ț iunile de cultur ă general ă , câ ș tigând premiile oferite de organizatori Forumul Tinerilor Brăila a organizat săptămâna trecută cea de-a patra ediție a...
Citeste mai multe...
* elevii din clasele V-VIII, cu deprinderi la pictur ă ș i desen, sunt invita ț i s ă se înscrie pân ă pe data de 25 iunie la Simpozionul de Art ă Plastic ă (Tab ă ra de pictur ă ) * premiile aferente fiec ă rei sec ț iuni (Pictur ă ș i Desen) sunt în valoare de 1.200 de lei * regulamentul...
Citeste mai multe...
* concursul este unul cu premii ș i se adreseaz ă copiilor cu vârste între 3 ș i 14 ani * între 12 ș i 30 mai pute ț i trimite desenele pe adresa de email contact@asociatiapentruadevar.ro , iar câ ș tig ă torii vor fi anun ț a ț i pe 1 iunie * biciclete, role sau skateboard-uri sunt doar câteva...
Citeste mai multe...
* instituția pe care acesta o conduce la Brăila, Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”, a obţinut cinci premii din partea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) pentru “Bibliotecarul anului”, “Cel mai bun program inovativ de bibliotecă”, “Cel mai bun...
Citeste mai multe...
* patru br ă ileni au câ ș tigat premiile puse la b ă taie la cele dou ă concursuri Ieri, 28 aprilie, cei trei câștigători ai Concursului tradi ț ional de Pa ș ti găzduit de cotidianul ”Obiectiv - Vocea Brăilei” și Asociația ”Pentru Adevăr” au venit la redacție pentru a-și ridica premiile. Astfel...
Citeste mai multe...

Pagini