Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* la ora actual ă , fostul popas Coroti ș ca îi apar ț ine lui Ș tefan R ă dulescu, patronul firmei “Risk”, care nu ș tie cum s ă scape de el, în timp ce canalul Coroti ș ca, fostul paradis al pescarilor, nu este revendicat de nimeni * cu mare greutate, am reu ș it s ă afl ă m c ă , de fapt, acest...
Citeste mai multe...