Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* Regionala Fiscal ă Gala ț i a cerut instan ț ei ș i, într-un final, a ob ț inut aprobarea deschiderii procedurii generale a falimentului uzinei br ă ilene care datoreaz ă bugetului consolidat al statului nu mai pu ț in de 11 milioane lei * mai departe, Inspectoratul Teritorial de Munc ă Br ă ila...
Citeste mai multe...
• la mijloc a fost un litigiu cu administratorul judiciar al uzinei brăilene, care ceruse onorariul de succes de 1 milion de lei • într-un final, instanţa i-a respins cererea • “Laminorul” şi-a continuat de la intrarea în insolvenţă (2013) activitatea de producţie şi a reuşit să-şi reducă...
Citeste mai multe...