Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* peste 400 de arti ș ti plastici din toat ă ț ara ș i-au expus crea ț iile la Galeriile de Art ă din Pia ț a Traian * este cel mai mare eveniment de acest gen din România * "Este o victorie a noastr ă , a br ă ilenilor", a spus prof. Hugo M ă r ă cineanu, prezent la eveniment * "Cu toate c ă...
Citeste mai multe...
* expozi ț ia poate fi vizitat ă la Galeria „Gheorghe Naum” din Pia ț a Traian nr. 3, de miercuri pân ă duminic ă , inclusiv, în perioada cuprins ă între 13 februarie ș i 14 martie 2021 * vor fi expuse lucr ă ri care nu au mai fost publicate pân ă în prezent Pe 13 februarie, anul acesta, pictorul...
Citeste mai multe...

Pagini