Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• evenimentul a fost organizat de AJOFM Brăila • la bursă au participat opt angajatori care au oferit peste 40 de locuri de muncă În fiecare an, pe 3 decembrie este marcată “Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi” , cu scopul de a promova şi implementa programele destinate îmbunătăţirii...
Citeste mai multe...
* direc ț ia condus ă de Simona Cimpoae nu mai poate realiza un centru de zi ș i 3 locuin ț e sociale pentru persoanele cu dizabilit ăț i, deoarece nu a putut identifica apartamente care s ă corespund ă criteriilor impuse de finan ț atorul proiectului, Autoritatea Na ț ional ă pentru Persoanele...
Citeste mai multe...
• companiile cu peste 50 de angajaţi nu mai pot cumpăra servicii ori produse de la Unităţile Protejate, pentru a nu mai angaja 4% persoane cu dizabilităţi, lucru stabilit printr-o ordonanţă de urgenţă dată în luna august, şi care a intrat în vigoare de la 1 septembrie • potrivit noilor reguli,...
Citeste mai multe...
Autorităţile brăilene au bifat, ieri, finalizarea proiectului privind extinderea centrului social multifuncţional din cartierul Lacu Dulce. Pe scurt, după ce au construit clădirea, în aprilie 2010, reprezentanţii administraţiei au decis în 2014 că centrul poate fi mărit, pentru a servi la...
Citeste mai multe...
A fost organizată şi o strângere de fonduri, iar în holul Bibliotecii a fost un Târg cu vânzare de obiecte hand-made. La această acţiune au participat: Primăria Brăila, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centrul...
Citeste mai multe...