Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* românii din Br ă ila ș i cei din Glasgow au avut, deja, trei întâlniri virtuale, ș i-au trimis daruri ș i au ini ț iat proiecte filantropice comune * copiii din Glasgow se preg ă tesc pentru primele lec ț ii de limba român ă , oferite de profesori br ă ileni, cu sprijinul Bibliotecii Jude ț ene "...
Citeste mai multe...
* campania de sus ț inere a copiilor ș i tinerilor speciali, cu sindrom Down, a fost un succes * licee, ș coli ș i gr ă dini ț e din Br ă ila ș i din Tulcea, ba chiar ș i o asocia ț ie din Spania, au confec ț ionat m ă r ț i ș oare, care apoi au fost oferite credincio ș ilor la biserica "Sfin ț ii...
Citeste mai multe...
* 20 de persoane aflate în carantină, într-un spațiu instituționalizat de pe raza localității Albina, comuna Tichilești, au primit pachete cu produse sanitare și de igienă Binefaceri pentru persoanele aflate în carantină la Brăila, prin strădania preoților și a credincioșilor din parohii. După ce a...
Citeste mai multe...