Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* potrivit Direc ț iei Regionale de Statistic ă Br ă ila (DRS), nici în ceea ce prive ș te cifra de afaceri a întreprinderilor industriale nu st ă m mai bine, fiind înregistrat ă o sc ă dere de aproape 25 de procente Criza economică generată de pandemia de coronavirus în 2020 a condus, inevitabil,...
Citeste mai multe...