Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în urma unei neconcordan ț e, pe care ne-o asum ă m, numerele de telefon publicate de cotidianul nostru au fost gre ș ite * Spitalul Jude ț ean ne-a transmis numerele de telefon corecte la care pute ț i ob ț ine informa ț ii, pe fiecare corp Covid-19 în parte * totodat ă , unitatea spitaliceasc ă...
Citeste mai multe...