Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

*la cea de a XXXV-a edi ț ie a concursului, br ă ileaca noastr ă a reu ș it s ă impresioneze publicul, dar ș i juriul, cântând o doin ă ș i o pies ă de joc, acompaniat ă de maestrul Nicolae Botgros ș i orchestra “L ă utarii” din Chi ș in ă u Brăileanca Nicoleta Ghelase a câștigat Premiul l la...
Citeste mai multe...