Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* potrivit site-ului farapenaliinfunctiipublice.ro, ieri, num ă rul semn ă turilor adunate la nivelul întregii ță ri dep ăș ise deja jum ă tate din totalul necesar de 500.000 * proiectul de lege, propus la ini ț iativa cet ăț eneasc ă , de modificarea a Constitu ț iei pentru a nu mai permite...
Citeste mai multe...
Bun, cu „familia tradiţională românească” pare că lucrurile se rezolvă destul de rapid. S-a votat modificarea Constituţiei în Camera Deputaţilor, urmează şi la Senat – unde mă îndoiesc că vreun partid îşi va asuma vreun alt punct de vedere decât cel „în spiritul valorilor promovate de Biserica...
Citeste mai multe...