Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* asta a afirmat, ieri, pre ș edintele CJ Br ă ila Francisk Chiriac, cu precizarea c ă a ș teapt ă ca ministrul Ioan Dene ș s ă trimit ă exper ț i la Br ă ila pentru a vedea ce solu ț ie s-ar putea g ă si în leg ă tur ă cu faptul c ă nivelul Lacului S ă rat a sc ă zut foarte mult * acesta sus ț ine...
Citeste mai multe...