Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* conduc ă torii clubului au opinii diferite în privin ț a men ț inerii contractului cu juc ă toarea *pre ș edintele George Caranica a spus c ă restan ț ele financiare mari au determinat cinci juc ă toare s ă - ș i depun ă memorii la FRH, printre care ș i Voicu, ș i c ă se fac eforturi pentru p ă...
Citeste mai multe...