Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* proprietarii ma ș inilor nu aveau asigurare Casco ș i spun c ă vor cere desp ă gubiri de la administratorul parc ă rii cu plat ă , recte SUPAGL * oamenii se plâng c ă salcâmul în cauz ă d ă dea semne mai demult c ă st ă s ă cad ă ș i c ă s-ar fi f ă cut mai multe cereri de t ă iere c ă tre Prim ă...
Citeste mai multe...
* în ultima săptămână, Poli ț ia Locală a aplicat trei sanc ț iuni pe această temă * cei care s-au specializat în vânzarea de ma ș ini la mâna a doua, au învă ț at cum să fenteze legea Chiar dacă, în general, și-au mutat ”afacerea” în parcările unor supermarket-uri din municipiu, samsarii de mașini...
Citeste mai multe...
* șase autovehicule chiar reprezentau pericol iminent de accident * Registrul Auto Român precizează, totu ș i, că sunt trase pe dreapta pentru verificări doar vehiculele care trezesc suspiciuni Pe parcursul anului trecut, Registrul Auto Român a verificat în trafic, pe raza județului Brăila, 487 de...
Citeste mai multe...
* z ă pada viscolit ă a provocat blocarea temporar ă a mai multor drumuri jude ț ene sau comunale, iar câteva autovehicule au derapat pe carosabilul alunecos Chiar dacă din municipiu nu a părut o ninsoare ”demnă” de codul galben de vreme rea instituit de meteorologi, pe raza județului au fost...
Citeste mai multe...
* singura parcare amenajat ă , cea de pe latura str ă zii 1 Decembrie 1918, este destinat ă , teoretic, doar clien ț ilor, îns ă de multe ori comercian ț ii intr ă cu ma ș inile de marf ă , ocupând mai multe locuri concomitent * amenajarea unui spa ț iu destinat desc ă rc ă rii m ă rfurilor, astfel...
Citeste mai multe...
* localnicii din satul Batogu, comuna Cire ș u, se plâng c ă , de dou ă s ă pt ă mâni, firma “Pax”, care asigur ă cursele spre Br ă ila, nu a mai trimis ma ș ini pe traseu * explica ț ia primit ă de la Consiliul Jude ț ean a fost c ă blocajul a fost provocat de faptul c ă ș oferii firmei ar avea...
Citeste mai multe...
ȘTIRE ACTUALIZATĂ Polițiștii au finalizat cercetarea la locului informându-ne că, potrivit celor constatate, un tânăr în vârstă de 30 de ani, din județul Brăila, în timp ce conducea un autovehicul, a tamponat un alt autovehicul care se deplasa în fata sa, condus de un bărbat în vârstă de 34 de ani...
Citeste mai multe...
* terenul viran din Centrul Vechi unde î ș i ț in autoturismele pe timpul zilei angaja ț ii Inspectoratului de Poli ț ie nu a fost amenajat nici pân ă la ora actual ă într-o parcare propriu-zis ă , de ș i Consiliul Jude ț ean promite de doi ani acest lucru * între timp, p ă mântul a început s ă se...
Citeste mai multe...

Pagini