Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* dup ă ce, anul trecut, pandemia i-a ț intuit în case pe credincio ș i, în S ă pt ă mâna Luminat ă , anul acesta ei pot participa la marea s ă rb ă toare a Izvorului T ă m ă duirii, cu respectarea normelor impuse de starea de alert ă * slujba de sfin ț ire a agheazmei va fi oficiat ă de...
Citeste mai multe...
* gestul de omenie a fost ini ț iat de ierarhul Dun ă rii de Jos, P ă rintele Arhiepiscop Casian * cozonacii, pasca ș i ou ă le au fost preg ă tite la A ș ez ă mântul "Sf. Pantelimon" Lacu S ă rat, prin contribu ț ia parohiilor br ă ilene Ofrande pascale oferite, din inimă, pentru al doilea an...
Citeste mai multe...
* până la Paști, sute de elevi și tineri vor primi diplome și premii din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos - drept răsplată pentru participarea la Concursul "Biserica - familia românilor de pretutindeni" * în altă ordine de idei, duminică, ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre " lucrarea...
Citeste mai multe...
* cu două zile înainte de marea sărbătoare a Bunei Vestiri, ÎPS Casian al Dunării de Jos a avut o convorbire duhovnicească, online, cu soțiile preoților din eparhie * preotesele au primit arhierești binecuvântări și mulțumiri pentru activitatea desfășurată, 70 dintre acestea fiind medici și...
Citeste mai multe...
* în prima duminic ă din Postul Mare, conform tradi ț iei, mii de elevi au pictat icoane ș i le-au adus în bisericile din Arhiepiscopia Dun ă rii de Jos, fiind r ă spl ă ti ț i cu diplome ș i daruri * i erarhul Dun ă rii de Jos s-a rugat pentru românii de pretutindeni, fii iubitori de Biseric ă ș i...
Citeste mai multe...
* ieri, ș ase preo ț i br ă ileni, în frunte cu preotul protopop Mircea B ă ncil ă , au oficiat o slujb ă de binecuvântare pe Faleza Dun ă rii, cu prilejul s ă rb ă torii Bobotezei * au fost prezen ț i câteva sute de br ă ileni, primarul Br ă ilei, Marian Dragomir, pre ș edintele CJ Francisk...
Citeste mai multe...
* Centrul Eparhial Gala ț i a g ă zduit, recent, prin videoconferin ț ă , ș edin ț a profesorilor de religie dedicat ă ocrotitorului spiritual al Br ă ilei, Sfântul Nicolae * întrunirea online a fost prezidat ă de ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dun ă rii de Jos * dup ă consultarea profesorilor ș i...
Citeste mai multe...
* până pe 4 decembrie, parohiile Protopopiatului Brăila vor împărți ajutoare constând în produse de igienă, alimente și îmbrăcăminte pentru cei nevoiași * concomitent, Arhiepiscopia Dunării de Jos organizează concursul de eseuri " Darul tinereții creștine, imbold pastoral în pandemie pentru...
Citeste mai multe...

Pagini