Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în contextul neîn ț elegerilor ap ă rute pe tema înfiin ț ă rii Muzeului Umorului la Br ă ila, pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, a anun ț at c ă are de gând s ă ia cl ă direa de pe Ana Aslan nr. 27 din administrarea Muzeului Br ă ilei ”Carol I” ș i s ă o dea Bibliotecii Jude ț ene ”...
Citeste mai multe...
* o cl ă dire-monument, de pe Str. Ana Aslan, nr. 27, zace de câ ț iva ani, f ă r ă a fi folosit ă , de ș i a fost reabilitat ă cu milioane de lei * autorit ă ț ile doresc s ă realizeze acolo un Muzeu al Umorului Desenat (idee a caricaturistului Costel P ă tr ă ș can), precum ș i o Bibliotec ă a...
Citeste mai multe...
• ctitorie a domnitorului Matei Masarab, biserica Mănăstirii Măxineni a fost sfinţită în anul 2018, de un sobor de ierarhi în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel • slujba de hram din 24 iunie 2020 a fost oficiată de ÎPS Casian al Dunării de Jos • prof. dr. Ionel Cândea şi prof. dr...
Citeste mai multe...
* primii care au primit propunerea ierarhului sunt prof. dr. Viorel Mortu, și prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” * Arhiepiscopia intenționează să formeze o echipă de voluntari, cadre didactice, „pentru sprijinirea bravilor noștri tineri, în prag de bacalaureat”...
Citeste mai multe...
* consilierii județeni au profitat de prezența managerului Muzeului Brăilei “Carol I” Ionel Cândea, la ședința ordinară de astăzi, pentru a-l lua la întrebări pe mai multe probleme legate de insituția pe care o conduce * acuzat în primul rând că a încercat să îl dea afară pe liberalul Ovidiu...
Citeste mai multe...

Pagini