Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• evenimentul a fost organizat la iniţiativa Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila • în urma dezbaterii au fost făcute propuneri de completare a legislaţiei în vigoare referitoare a această formă de învăţământ, propuneri ce vor fi centralizate şi înaintate organelor competente Joi, 18...
Citeste mai multe...
• 14 agenţi economici de pe plan local s-au arătat interesaţi de învăţământul dual • reprezentanţii acestora au participat la o întâlnire pe această temă, la iniţiativa Inspectoratului Şcolar Judeţean Recent, Ispectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila a organizat un amplu eveniment de mediatizare în...
Citeste mai multe...
* agen ț ii economici br ă ileni vor s ă -i atrag ă pe tineri s ă înve ț e o meserie ș i au cerut înfiin ț area unei noi clase de înv ăță mânt dual * începând cu anul ș colar 2018-2019, la Colegiul “Edmond Nicolau”, absolven ț ii de gimnaziu pot opta pentru unul din cele 20 de locuri puse la b ă...
Citeste mai multe...
Toamna aceasta, la cererea firmei “Pronif”, specializată în fabricarea de produse şi echipamente mecanice, Inspectoratul şcolar vrea să înfiinţeze prima clasă de învăţământ profesional dual din judeţul nostru. Mai exact, directorul „Pronif Industry”, Neculai Bodescu, încearcă de 3 ani să formeze o...
Citeste mai multe...
• Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii Educaţiei privind dezvoltarea învăţământului profesional dual • proiectul prevede, printre altele, ca firmele care acceptă elevi în practică să beneficieze de facilităţi la plata impozitelor şi contribuţiilor datorate...
Citeste mai multe...