Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* după ce pe 24 mai Inspecţia Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis suspendarea pentru 6 luni a judecătoarei Cristina Coarnă de la Judecătoria Brăila, aceasta a formulat contestaţie * luni, 7 iunie, este stabilit termenul pentru judecarea contestaţiei la completul...
Citeste mai multe...
* procurorii au dispus trimiterea în judecat ă a inculpatului M.C., cercetat în stare de libertate pentru s ă vâr ș irea infrac ț iunii de m ă rturie mincinoas ă * în iunie 2013, acesta a declarat c ă i-a remis numitului S. Ș . suma de 600 lei cu titlu de împrumut, îns ă a rezultat c ă banii au...
Citeste mai multe...
* trimis în judecat ă de procurori pentru infrac ț iunile de lovire sau alte violen ț e ș i amenin ț are, pentru o fapt ă din 2018, inculpatul Ionel Pitulice - zis „Piciu” a încercat în zadar s ă scape de judecat ă * instan ț a a constatat legalitatea administr ă rii probelor ș i a efectu ă rii...
Citeste mai multe...
* Germania a suspendat procesul de ratificare a pachetului de redresare economic ă lansat de UE, în valoare de 750 de miliarde de euro * un profesor de economie german, eurosceptic, fost europarlamentar, Bernd Lucke, a atacat la Curtea Constitu ț ional ă Federal ă din Germania pachetul financiar,...
Citeste mai multe...
* magistraţii Curţii de Apel Galaţi au admis apelul procurorilor şi au desfiinţat sentinţa primei instanţe faţă de inculpatul M. Anton, condamnat de Judecătoria Brăila la o pedeapsă de aproape 4 ani închisoare * s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, termenul fiind luni,...
Citeste mai multe...
* acuza ț i de tentativ ă de omor, fapt ă comis ă în 2019, patru br ă ileni, printre care ar fi ș i fiul lui St ă nel Corbu, lider al grup ă rii din Lacu Dulce, au fost re ț inu ț i la sfâr ș itul s ă pt ă mânii trecute * cei patru au fost du ș i în fa ț a instan ț ei cu propunere de arestare, îns...
Citeste mai multe...
* primul termen de judecat ă în dosarul în care inculpatul S ă ndel D. este judecat pentru infrac ț iunea de v ă t ă mare corporal ă din culp ă a fost stabilit pentru data de 30 martie * inculpatul acuzat c ă s-a urcat b ă ut la volan ș i f ă r ă permis, accidentând o minor ă care circula cu...
Citeste mai multe...
* din data de 5 martie, judec ă torul cu grad profesional de tribunal, Speran ț a Diaconescu Macarenco, a fost delegat ă în func ț ia de pre ș edinte, anterior fiind vicepre ș edinte * din 12 martie, s-a dispus delegarea în func ț ia de vicepre ș edinte al Judec ă toriei Br ă ila a judec ă torului...
Citeste mai multe...

Pagini