Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* primarul Marian Dragomir a ț inut s ă precizeze, ieri, c ă “Glorious Lighting”, compania din China care a cump ă rat cl ă direa unde a func ț ionat cândva fostul mall “Armonia” începe angaj ă rile în acest an * în intervalul ianuarie - februarie sunt c ă uta ț i ingineri mecanici ș i chimi ș ti,...
Citeste mai multe...
• cuantumul sprijinului financiar direct este de peste 1,3 milioane euro • banii alocaţi sunt pentru subvenţionarea a peste 200 locuri de muncă nou create la viitoarea fabrică de corpuri de iluminat, în special bazate pe tehnologie LED Investitorii chinezi care au cumpărat fostul mall Armonia au...
Citeste mai multe...