Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* dup ă un an de inactivitate, Federa ț ia Român ă de Baschet î ș i reia activitatea competi ț ional ă la nivelul copiilor ș i juniorilor * Cuza Pirates Br ă ila are 4 echipe înscrise în campionatele na ț ionale, U13, U14, U16 ș i U18 După un an de zile în care au tot sperat că se vor relua...
Citeste mai multe...
• nefericitul eveniment s-a produs pe 8 ianuarie, zi în care clubul, printr-o adresă, a anunţat Federaţia Română de Baschet că retrage din competiţie echipa de seniori • meciul programat pe 12 ianuarie cu ABC Athletic Constanţa nu se va mai disputa Echipa de seniori a clubului brăilean Cuza Sport s...
Citeste mai multe...