Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* sâmb ă t ă ș i duminic ă , un grup de opt tineri din Br ă ila v ă invit ă s ă v ă al ă tura ț i unei campanii de ecologizare pe Falez ă ș i Parcul Monument * toate dozele de aluminiu adunate vor fi duse la un centru de colectare, iar banii ob ț inu ț i vor fi dona ț i unei cauze umanitare Opt...
Citeste mai multe...
* în urmă cu câteva săptămâni, zona de taluz dinspre Moara Violatos a fost igienizată de câțiva voluntari * aceștia au solicitat atunci autorităților să monteze câteva coșuri de gunoi, pentru ca tinerii care se adună acolo să aibă unde să arunce resturile și ambalajele alimentelor consumate *...
Citeste mai multe...
* autorit ă ț ile au montat câteva pubele pe platoul unde se adun ă zilnic tinerii care aruncau de ș eurile pe taluz * este un prim pas pentru men ț inerea cur ă ț eniei, iar deocamdat ă efectul este cel scontat Implicarea civică nu rămâne fără efect la Brăila. Un exemplu în acest sens este...
Citeste mai multe...
* vina ar apar ț ine celor care se adun ă noaptea pe platoul de la cap ă tul str ă zii Pensionatului, dar ș i în alte locuri, cum ar fi parcarea din dreptul morii Violatos sau zona fostei C ă pit ă nii * câ ț iva voluntari au muncit, ieri, timp de cîteva ore, pentru a cur ă ț a taluzul dinspre...
Citeste mai multe...

Pagini