Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• mâine, cu prilejul Zilei Arhivelor Naţionale, la biblioteca publică a oraşului va fi vernisată expoziţia documentară “Donaţii şi donatori brăileni” • prezentată publicului de arhivistul Ştefania Botez şi bibliotecarul Ion Volcu, expoziţia va cuprinde zeci de documente emise de mari donatori ai...
Citeste mai multe...
* documentele expuse prezint ă opera lui Panait Istrati, Mihail Sebastian ș i F ă nu ș Neagu * expozi ț ia va fi deschis ă pân ă pe data de 20 februarie Sâmbătă, 20 ianuarie, în foaierul Teatrului „Maria Filotti” va avea loc vernisajul expoziției documentare „Personalit ăț i br ă ilene în...
Citeste mai multe...