Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Apostol Matia este cel ales în ceata celor 12 Apostoli, în locul lui Iuda Iscarioteanul, prin tragere la sorţi. Sfântul Evanghelist Luca ne relatează acest episod în Faptele Apostolilor: “Şi au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia. Şi, rugându-se, au zis...
Citeste mai multe...