Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* pasionat de tradi ț ii ș i obiceiuri, Virgil Burcu ș a adunat zeci de obiecte vechi de la locuitorii comunei Viziru, reunite într-o colec ț ie muzeal ă * totul va fi expus într-o magazie veche de 100 de ani * asta dup ă ce a pus bazele Corului Nectar din cadrul Parohiei Viziru de Jos ș i Ș ez ă...
Citeste mai multe...