Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Apostol lacob, fratele Sfântului loan Evanghelistul, a fost unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Atât Apostolul Iacob cât şi fratele său şi-au părăsit tatăl, pe Zevedeu, precum şi îndeletnicirea de pescar, pentru a-L urma pe Domnul Hristos. Sfintele Evanghelii amintesc...
Citeste mai multe...