Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în 2020, clubul din Ianca a cucerit dou ă medalii * Alexandru Rîp ă ș i-a ap ă rat cu succes titlul na ț ional la classic physique Open * Bogdan Pisic ă a cucerit medalia de bronz la culturism, la juniori mici * 11 sportivi se preg ă tesc pentru na ț ionalele din iunie, de la Ia ș i Anul recent...
Citeste mai multe...