Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* deputatul PNL Br ă ila Antoneta Ioni ță a ini ț iat, recent, modificarea legii privind persoanele persecutate politic, a celor deporta ț i ș i a prizonierilor de dup ă 6 martie 1945 * aceasta sus ț ine c ă demersul s ă u vine ca urmare a unei întâlniri cu reprezentan ț ii Asocia ț iei Str ă muta...
Citeste mai multe...