Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* din totalul de 305 candida ț i care au sus ț inut examenul scris la titularizare, doar 123 pot fi angaja ț i pe perioad ă nedeterminat ă pentru c ă au reu ș it s ă ob ț in ă cel pu ț in nota 7 atât la scris, cât ș i la inspec ț ia la clas ă * al ț i 113 candida ț i vor fi suplinitori în anul ș...
Citeste mai multe...
• denumit “Compendiu introductiv pentru gimnaziu”, cartea este structurată în 6 arii curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi Ştiinţele Naturii , Om şi societate , Arte , Tehnologii , Consiliere şi orientare • • la limba română textele literare lipsesc, profesorii urmând să le recomande...
Citeste mai multe...