Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este vorba despre fosta Policlinică pentru Copii de pe Calea Călăraşilor, renovată în decursul mai multor ani, pe bani mulţi, dar care încă nu are o utilitate şi riscă să se degradeze din nou stând degeaba * imobilul se află în administrarea Casei Judeţene de Pensii şi încă mai are nevoie de...
Citeste mai multe...
* instituția pe care acesta o conduce la Brăila, Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”, a obţinut cinci premii din partea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) pentru “Bibliotecarul anului”, “Cel mai bun program inovativ de bibliotecă”, “Cel mai bun...
Citeste mai multe...
* inspectorul ș colar general, C ă t ă lin Canciu (consilier municipal PNL), a acuzat, recent, c ă la nivelul Prim ă riei ș i a societ ă ț ii ”Braicar” s-ar orchestra o situa ț ie bizar ă privind abonamentele elevilor * dup ă ce a primit o situa ț ie de la operator, Canciu a anun ț at c ă dac ă în...
Citeste mai multe...
* informa ț ia ne-a fost transmis ă , recent, de c ă tre directorul general al Companiei de Utilit ă ț i Publice ”Dun ă rea” Br ă ila, Silviu Mangiurea, care a punctat c ă lucr ă rile se vor încheia s ă pt ă mâna viitoare * acesta a precizat c ă , în prezent, se mai lucreaz ă la un c ă min special...
Citeste mai multe...
* apreciaz ă Petronela-Alina Sulicu, directorul Centrului Jude ț ean pentru Conservarea ș i Promovarea Culturii Tradi ț ionale Brăila Într-un an cu activități atipice, cu măsuri de distanțare și tot felul de alte restricții, Cultura a fost Cenușăreasa acestor vremuri, iar artiștii, oamenii de...
Citeste mai multe...
* proiectul Primăriei Brăila de a amplasa pe domeniul public astfel de stații stă uitat prin sertarele Fondului pentru Mediu * până una alta, o stație de încărcare se găsește în parcarea noului magazin Lidl, iar în parcarea mall-ului de la Vărsătura există mai demult o astfel de facilitate Noul...
Citeste mai multe...

Pagini