Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* la ini ț iativa inimosului dirijor de cor Virgil Burcu ș , de la Parohia Viziru de Jos, care a lansat provocarea în mediul virtual, iubitorii de natur ă din localitate au ie ș it la plantat * puie ț ii de frasin au fost pu ș i la dispozi ț ie de Pepiniera Ocolului Silvic Lacu S ă rat * s ă pt ă...
Citeste mai multe...
* potrivit ing. Marian David, ș eful Compartimentului Protec ț ia ș i Paza P ă durilor din cadrul Direc ț iei Silvice Br ă ila, anul trecut au fost înregistrate 22 de infrac ț iuni silvice * totodat ă , au fost depistate ș i sanc ț ionate contraven ț ional 15 persoane * furturile sunt îns ă greu de...
Citeste mai multe...
* potrivit Direc ț iei Silvice, anul trecut au fost planta ț i 273.000 de puie ț i de salcie, plop, salcâm ș i stejar, suprafa ț a acoperit ă cu regener ă ri naturale ș i artificiale fiind de aproape 300 de hectare * din p ă cate, ocup ă m în continuare penultimul loc în ceea ce prive ș te suprafa...
Citeste mai multe...
* depistată în anul 2019, omida păroasă a stejarului, cel mai periculos defoliator al arborelui, a infestat în total 346 de hectare din Pădurea Tătaru, în mai puţin de un an * din fericire, silvicultorii au reuşit să combată insecta şi să salveze toate cele 457 de hectare de pădure * încă nu se...
Citeste mai multe...
* seceta care a r ă v ă ș it B ă r ă ganul anul trecut a distrus ș i puie ț ii planta ț i pe 156 de hectare, în tot jude ț ul Br ă ila * silvicultorii au cotracarat efectele pârjolului ș i au plantat aproape 400.000 de puie ț i, circa 200 de hectare fiind împ ă durite integral cu plop, salcie,...
Citeste mai multe...
* asta în condițiile în care, din pricina pandemiei, au lipsit voluntarii, elevii și studenții care, an de an, participau la activitățile organizate de Direcția Silvică * programul de împăduriri al Direcției Silvice Brăila pentru anul 2020 este de 288 de hectare * numai în Insula Mică a Brăilei au...
Citeste mai multe...
• copacii au fost tăiaţi de o firmă privată, care a obţinut la licitaţie acest drept, de la Ocolul Silvic Lacu Sărat • silvicultorii spun că plopii euramericani, care formau respectivul parchet de pădure, pe o suprafaţă de 1,22 ha, erau deja bătrâni şi trebuia exploataţi • tăierea pădurii a...
Citeste mai multe...

Pagini