Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* potrivit Direc ț iei Regionale de Statistic ă Br ă ila, în luna decembrie 2020 s-au înregistrat, la nivelul jude ț ului, 728 de decese, fa ț ă de numai 433 în decembrie 2019 * adic ă , în medie, 24 de decese în fiecare zi * cu sau f ă r ă pandemie, popula ț ia jude ț ului a sc ă zut, în doi ani,...
Citeste mai multe...
* potrivit statisticilor, aproape 60% dintre ș omerii br ă ileni erau b ă rba ț i * rata ș omajului la Br ă ila a atins 4,1 procente, fiind mult mai mare decât media pe ț ar ă Creștere îngrijorătoare a numărului de șomeri înregistrați la Brăila, în a 11-a lună a anului pandemic 2020. Potrivit...
Citeste mai multe...
* potrivit Direc ț iei Regionale de Statistic ă Br ă ila (DRS), nici în ceea ce prive ș te cifra de afaceri a întreprinderilor industriale nu st ă m mai bine, fiind înregistrat ă o sc ă dere de aproape 25 de procente Criza economică generată de pandemia de coronavirus în 2020 a condus, inevitabil,...
Citeste mai multe...