Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* Master Planul General de transport prevede mai multe proiecte investi ț ionale gândite s ă lege Br ă ila de coridoarele mari de transport rutier, consolidând pozi ț ia de punct nodal a jude ț ului nostru * este vorba despre construirea de drumuri de mare vitez ă precum Dobrogea Expres, Milcovia...
Citeste mai multe...
• este promisiunea lui Florin Mircea, numărul 1 pe lista PSD la Camera Deputaţilor Sunt brăilean, căsătorit, tatăl a doi copii şi absolvent al Facultăţii Management Marketing în Afaceri Economice – Specializarea Administraţie publică. Am fost 11 ani directorul general al Regiei Autonome “...
Citeste mai multe...
* acesta ș i-a depus jur ă mântul în Parlamentul României pe 25 iunie ș i de atunci activeaz ă în Camera Deputa ț ilor * Florin Mircea a recompletat astfel rândurile parlamentarilor PSD Br ă ila, sub ț iate dup ă plec ă rile din partid ale Emiliei Meiro ș u ș i a lui Mihai Tudose (Pro România) *...
Citeste mai multe...
Preocupat cu treburi lumeşti, cum ar fi respectarea Postului Paştelui (am glumit!), chiar am uitat să scriu despre condamnarea definitivă la închisoare, de 4 ani şi opt luni, primită de fostul deputat PSD Brăila, Cristian Rizea. Rizea a fost deputat de Brăila în mandatul 2008-2012, fiind paraşutat...
Citeste mai multe...

Pagini