Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* magistraţii Curţii de Apel Galaţi au admis apelul procurorilor şi au desfiinţat sentinţa primei instanţe faţă de inculpatul M. Anton, condamnat de Judecătoria Brăila la o pedeapsă de aproape 4 ani închisoare * s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, termenul fiind luni,...
Citeste mai multe...
* procuroru criminalist, Florentin Riza, care în ultimii ani s-a ocupat de mai multe cazuri grave la Br ă ila, se întoarce la Parchetul de pe lâng ă Tribunalul Dolj, în localitatea de domiciliu * la Parchetul Br ă ila activitatea se va desf ă ș ura în condi ț ii normale, d ă asigur ă ri prim...
Citeste mai multe...
* judec ă torii Tribunalului Br ă ila au dat sentin ț a fa ț ă de Mihail J., cel care în luna mai ș i-a atacat cu bestialitate fost concubin ă din Mircea Vod ă * prima instan ț ă l-a condamnat pe b ă rbatul din jude ț ul Dolj la o pedeaps ă de 10 ani închisoare pentru tentativ ă de omor, îns ă în...
Citeste mai multe...
* vineri, Curtea de Apel Galaţi a respins ca nefondată contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braila împotriva încheierii de şedinţă din data de 14 septembrie , pronunţată la Tribunalul Brăila * prima instanţă l-a trimis în arest la domiciliu pe bărbatul de 71 de ani acuzat de...
Citeste mai multe...

Pagini