Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* timp de cinci ore, va fi sistat ă furnizarea apei potabile în zona Carantina cuprins ă între B-dul Doroban ț ilor - Strada Carantina - Strada Sabinelor ș i Strada Rodnei * reprezentan ț ii Companiei de Utilit ă ț i Publice (CUP) Dun ă rea Br ă ila îi sf ă tuiesc pe cei afecta ț i de oprirea apei...
Citeste mai multe...
* proaspăt întors din Anglia, Ovidiu Samur, din orașul Însurăței, ne-a trimis, zilele acestea, o sesizare legată de calitatea apei potabile * el a afirmat că apa de băut este maro spre neagră și ne-a trimis și două filmări în susținerea celor reclamate * în replică, reprezentanții CUP Dunărea...
Citeste mai multe...
* Comisia European ă a aprobat investi ț ia de peste 240 de milioane de euro pentru extinderea ș i modernizarea sistemelor de ap ă ș i de epurare a apelor uzate din jude ț ul Br ă ila * pân ă în decembrie 2023, zeci de mii de br ă ileni din 66 de localit ă ț i ar trebui s ă aib ă ap ă potabil ă ș i...
Citeste mai multe...
* acesta se plânge c ă a sunat compania de ap ă începând de vineri, 22 ianuarie, iar problema nu fusese rezolvat ă nici pân ă ieri, 27 ianuarie * conducerea CUP “Dun ă rea” Br ă ila ne-a dat asigur ă ri c ă se va interveni ast ă zi, 28 ianuarie * întârzierea este motivat ă de faptul c ă , în...
Citeste mai multe...
* companiile mari p ă streaz ă tradi ț ia primei de Cr ă ciun, chiar dac ă în multe cazuri se rezum ă la “gesturi” simbolice * exist ă ș i excep ț ii în care generozitatea Mo ș ului-Angajator este de invidiat pentru mul ț i dintre angaja ț ii br ă ileni: navali ș tii primesc o prim ă de 900 lei,...
Citeste mai multe...
* m ă sura se va lua miercuri, 9 decembrie, timp de ș ase ore, pentru lucr ă ri programate la re ț eaua de alimentare cu ap ă potabil ă a celor dou ă localit ă ț i br ă ilene Compania de Utilități Publice (CUP) „Dunărea” Brăila anunță, prin intermediul unui comunicat, că va întrerupe furnizarea...
Citeste mai multe...
• potrivit unui comunicat al companiei de apă, în ziua de 27 octombrie 2020, se va întrerupe furnizarea apei potabile timp de şase ore, pentru executarea unor lucrări la reţea • brăilenii sunt sfătuiţi să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic Lucrări programate de Compania de...
Citeste mai multe...
• CUP Dunărea realizează în prezent sectorizarea oraşului, pentru ca apa să fie distribuită uniform în cartierele Brăilei şi în localităţile din zona metropolitană • lucrările nu decurg întotdeauna conform graficului anunţat, fiind afectaţi în principal consumatorii din localităţile învecinate cu...
Citeste mai multe...
* zilele acestea, mai mulți săteni din localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Suțești, au contactat redacția ziarului Obiectiv - Vocea Brăilei, pe motiv că nu au apă de circa două săptămâni * „Avem copii mici, suntem nespălați de o săptămână. Ziua nu avem apă deloc, abia dacă țârâie un pic noaptea...
Citeste mai multe...

Pagini