Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* compania transmite, zilnic, o list ă cu „fronturi de refacere prin asfaltare a carosabilului ș i troturarelor”, îns ă ultimul cuvânt îl are SC Euro Building SRL * contractul de execu ț ie lucr ă ri a fost încheiat de CUP ”Dun ă rea” cu Euro Building în august 2019, îns ă sta ț iile de asfalt ale...
Citeste mai multe...
este explicația conducerii CUP Dunărea către locatarii care se plâng că au rămas fără apă la robinet, deși sunt cu plata la zi, dar fac parte din asociații problemă * acestora, Mangiurea le reamintește că au posibilitatea contorizării individuale Vineri, 16 aprilie, după apariția textului “Locatari...
Citeste mai multe...
* prin tot ora ș ul sunt por ț iuni de trotuar sau carosabil nereparate dup ă diverse interven ț ii la re ț elele subterane * motivul invocat de Prim ă rie: firma care ar trebui s ă livreze mixtura asfaltic ă nu ș i-a pornit sta ț ia de asfalt O porțiune de trotuar stă de mai bine de o săptămână cu...
Citeste mai multe...
* se întâmpl ă pe bulevardul Cuza, chiar în dreptul Palatului Copiilor * De ce? Din neglijen ț ă * CUP Dun ă rea mai are multe astfel de restan ț e prin ora ș dar ș i o scuz ă : pân ă acum n-au func ț ionat sta ț iile de asfalt, pentru c ă a fost frig O porțiune din trotuarul bulevardului Cuza...
Citeste mai multe...
* informa ț ia ne-a fost transmis ă , recent, de c ă tre directorul general al Companiei de Utilit ă ț i Publice ”Dun ă rea” Br ă ila, Silviu Mangiurea, care a punctat c ă lucr ă rile se vor încheia s ă pt ă mâna viitoare * acesta a precizat c ă , în prezent, se mai lucreaz ă la un c ă min special...
Citeste mai multe...

Pagini