Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* liberalii br ă ileni au vorbit recent despre anularea anumitor restric ț ii dup ă 1 iunie, în cazul în care situa ț ia epidemiologic ă ș i campania de vaccinare vor decurge conform a ș tept ă rilor * în momentul de fa ț ă , în Br ă ila, nici 10% din popula ț ie nu s-a vaccinat împotriva Covid-19...
Citeste mai multe...

Pagini