Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* miercuri, în cadrul întâlnirii cu presa, la care a fost prezent ș i pre ș edintele CJ, Francisk Chiriac, dr. Costin Croitoru a precizat c ă este de acord ca, în cl ă direa de pe Ana Aslan 27, s ă ia fiin ț ă o astfel de institu ț ie * "Ar fi primul Muzeu al Umorului din România", a precizat...
Citeste mai multe...
* ac ț iunea, intitulat ă “Murdar-Curat”, s-a desf ă ș urat la intrarea în municipiu, vizavi de restaurantul "Pe ș te ș i vin" * la apelul cunoscutului caricaturist br ă ilean Costel P ă tr ă ș can, voluntari de toate vârstele au înc ă rcat zeci de saci cu resturi menajere ș i au plantat peste 300...
Citeste mai multe...
* sâmb ă t ă , 17 aprilie, pe dig, mai exact pe partea dreapt ă a ș oselei ce duce la Gala ț i, Costel P ă tr ă ș can îi invit ă pe to ț i br ă ilenii s ă se al ă ture ac ț iunii de a schimba înf ă ț i ș area zonei * campania const ă ș i într-o ac ț iune de plantare de copaci Începe curățenia de...
Citeste mai multe...
* o cl ă dire-monument, de pe Str. Ana Aslan, nr. 27, zace de câ ț iva ani, f ă r ă a fi folosit ă , de ș i a fost reabilitat ă cu milioane de lei * autorit ă ț ile doresc s ă realizeze acolo un Muzeu al Umorului Desenat (idee a caricaturistului Costel P ă tr ă ș can), precum ș i o Bibliotec ă a...
Citeste mai multe...
* Costel P ă tr ă ș can ne propune s ă încheiem anul cu zâmbetul pe buze * albumul “A Ș Adar” con ț ine 101 caricaturi ș i este cadoul perfect de s ă rb ă tori Cum anul acesta nu mai putem colinda în lung și-n lat, iar sărbătorile le vom face în familie, haideți să trecem în revistă ce nu trebuie...
Citeste mai multe...
• astăzi, de la ora 19.33, pe terasa Sunrise Marina Wine Bistro, brăilenii sunt invitaţi la o videoproiecţie de caricatură comentată • seara va continua cu o altă comedie: filmul “Nuntă în offsaid” Cea de-a doua ediţie Brăila Film Festival , eveniment organizat de Asociaţia Culturală “CineFeel”...
Citeste mai multe...
• acesta este noul proiect gândit de Costel Pătrăşcan şi Dinu Olăraşu, ce va avea loc pe 6 martie la Teatrul “Maria Filotti” • biletele se pot rezerva de pe site-ul teatrului sau de la agenţia teatrală Costel Pătrăşcan şi Dinu Olăraşu vin cu un nou proiect dedicat femeilor! Dar şi bărbaţilor! Pe 6...
Citeste mai multe...

Pagini