Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* grupul italian Fincantieri, cel care de ț ine pachetul de control de ac ț iuni ale VARD (la noi în ț ar ă prezen ț i prin ș antierele navale de la Br ă ila ș i Tulcea), este unul dintre candida ț ii califica ț i în licita ț ia pentru realizarea corvetelor pentru For ț ele Navale Române * valoarea...
Citeste mai multe...
Să fim serioşi, o maşină care se respectă nu are scurgeri de combustibil şi nici nu ia foc din senin în trafic. În plus, vă întreb pe voi că eu nu am văzut prea bine: din ce an să fi fost acel Corvette? O fi prins al doilea război mondial sau e mai nou, adică o fi fost în vârstă de numai 40 de ani...
Citeste mai multe...