Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* aceasta a fost acuzat ă de procurorii Direc ț iei Na ț ionale Anticorup ț ie de fraud ă cu fonduri europene * Tribunalul Br ă ila a dat condamnarea cu acord de recunoa ș tere ș i a dispus suspendarea execut ă rii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani * sentin ț...
Citeste mai multe...
* un brăilean de 43 de ani cu mandat de executare a pedepsei închisorii de 5 ani pentru evaziune fiscală a fost dus în penitenciar * tot în spatele gratiilor a ajuns și un brăilean de 47 de ani condamnat pentru contrabandă Alina MIHAI Polițiștii au încarcerat doi brăileni condamnați la pedepse cu...
Citeste mai multe...
* judec ă torii Tribunalului Br ă ila au dat sentin ț a fa ț ă de Mihail J., cel care în luna mai ș i-a atacat cu bestialitate fost concubin ă din Mircea Vod ă * prima instan ț ă l-a condamnat pe b ă rbatul din jude ț ul Dolj la o pedeaps ă de 10 ani închisoare pentru tentativ ă de omor, îns ă în...
Citeste mai multe...

Pagini