Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* acesta a fost depistat pe raza localit ă ț ii Tudor Vladimirescu, într-o gospod ă rie unde erau crescu ț i 10 porci * toate exemplarele au fost eutanasiate, s-au f ă cut dezinfect ă ri la fa ț a locului, iar timp de 45 de zile vor fi în vigoare restric ț ii specifice, pe o raz ă de 10 kilometri...
Citeste mai multe...
• incendiul a fost provocat intenţionat, însă vinovaţii n-au fost identificaţi deocamdată • pompierii brăileni, ajutaţi de voluntarii din comuna Tudor Vladimirescu, au muncit până târziu în noapte pentru a lichida toate focarele • focul s-a întins pe nu mai puţin de 100 de hectare şi i-a băgat în...
Citeste mai multe...
* organizatorii sunt încânta ț i de felul cum au reac ț ionat localnicii, care au adus la sterilizat peste 80 de animale * ac ț iunea s-a derulat la sfâr ș itul s ă pt ă mânii trecute, cu implicarea unei asocia ț ii pentru protec ț ia animalelor ș i cu sprijinul Prim ă riei ș i a medicului...
Citeste mai multe...
* ac ț iunea se deruleaz ă în acest sfâr ș it de s ă pt ă mân ă , sâmb ă t ă ș i duminic ă * “Suntem singura comun ă din jude ț ul Br ă ila ce a în ț eles c ă educa ț ia ș i aplicarea legilor în vigoare sunt esen ț iale”, se mândresc organizatorii Pentru al doilea an consecutiv, în comuna Tudor...
Citeste mai multe...
• un bărbat din comuna Tudor Vladimirescu a fost dat în urmărire la nivel naţional, el fiind condamnat la o pedeapsă cu închisoarea • poliţiştii l-au prins Urmărit la nivel naţional, un bărbat din comuna Tudor Vladimirescu a fost depistat de poliţişti şi dus la închisoare. În ziua de 7 februarie,...
Citeste mai multe...
Un localnic din comuna Tudor Vladimirescu a tăiat un fier cu flexul, iar din cauza scânteilor s-a aprins iarba din curte. Cum în curtea respectivă erau multe buruieni necosite, înalte de jumătate de metru, flăcările au început să se extindă cu repeziciune, în ciuda încercărilor disperate ale...
Citeste mai multe...