Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* unul dintre cele mai vechi grup ă ri ș ahiste din România î ș i continu ă activitatea de performan ț ă * al ț i tineri valoro ș i vor s ă calce pe urmele colegilor campioni Clubul de șah Orizont 64, la fel ca și celelalte grupări sportive din Brăila și din țară au avut de suferit anul trecut din...
Citeste mai multe...
* “Festivalul Ș ahului Br ă ilean”, “C ă lu ț ul de filde ș “ ș i “Trofeul Dun ă rii de Jos” sunt turneele de referin ț ă * clubul br ă ilean de ș ah a organizat “B ă t ă lia Marelui Maestru” * la toate au participat mae ș tri ș i mari mae ș tri interna ț ionali din România Clubul Orizont 64 Brăila...
Citeste mai multe...