Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* asta au stabilit consilierii jude ț eni în cadrul ultimei ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila din 2020 * transmiterea în folosin ț ă gratuit ă a Vilei L ă cr ă mioara din Sta ț iunea Lacu S ă rat, pe post de sediu pentru Asocia ț ia Centrul de Informare ș i Documentare pentru Integrare European ă ș...
Citeste mai multe...
• consilierii judeţeni au aprobat, recent, cotizaţia anuală a instituţiei către Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă (CIDIEDD) Brăila • este vorba despre 400.000 lei (4 miliarde lei vechi) • liberalul Ovidiu Nechita s-a arătat sceptic în privinţa...
Citeste mai multe...