Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* prefectul Judeţului Brăila, Nicuşor Ciocan, a precizat că deşi primul centru de vaccinare de tip drive-trhu ar fi trebuit să înceapă să funcţioneze în weekendul 21-23 mai, au apărut unele probleme * potrivit acestuia, primăria Comunei Chiscani, de care ţine mall-ul, nu s-a grăbit să încheie...
Citeste mai multe...
* la ”cârma” Asocia ț iei de Cooperare ș i Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Sta ț iunii ”Lacul S ă rat” Br ă ila se afl ă pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, primarul Municipiului Br ă ila, Marian Dragomir, ș i viceprimarul Alexandru Jantea, primarul comunei Chiscani, Costic ă Cojea,...
Citeste mai multe...
* anun ț ul c ă Prim ă ria Chiscani se va asocia cu Prim ă ria Br ă ila ș i cu Consiliul Jude ț ean, pentru o administrare mai eficient ă a sta ț iunii, g ă se ș te acest obiectiv turistic de interes na ț ional într-o stare jalnic ă Faima națională și europeană a virtuților curative a apei sărate,...
Citeste mai multe...
* noii consilieri locali au votat pentru înființarea asociaței, iar lucrurile au șansa să intre pe un făgaș normal * pentru vara anului viitor sunt promise primele investiții În sfârșit, se prefigurează vremuri mai bune pentru Stațiunea Lacu Sărat! Asocierea celor trei entități care ar putea...
Citeste mai multe...
* nu este vorba despre o defrișare masivă a pădurii ci doar despre o operațiune periodică de creare a unui culoar de siguranță pentru linia de medie tensiune a Electrica SA * lucrările sunt executate de o firmă specializată, iar masa lemnoasă rezultată va fi preluată de Primăria Chiscani și...
Citeste mai multe...
Redarea puterii de decizie oamenilor din comună, nu promisiuni şi visuri deşarte, cele ce oricum nu au prins contur în nicio campanie din '90 şi până acum, venite din partea partidelor. Ulterior ştim ce avem de făcut şi fără diplomele pompoase a celor ce ne “conduc”. O comună dezvoltată este şi o...
Citeste mai multe...

Pagini